Your search results

PENTING UNTUK BACA & FAHAM DOKUMEN PERJANJIAN JUAL BELI

Posted by Saudagar Hartanah on 06/09/2018
| 0

πŸ‘‰ Soalan kepada Peguam Hartanah :

Apakah di antara terma penting yang perlu ada dalam satu Perjanjian Jual Beli?

πŸ‘‰ Jawapan dari Peguam Hartanah :

Adalah sangat penting untuk baca dan fahamkan dahulu segala terma dan syarat perjanjian jual beli sebelum menandatanganinya.

Sekiranya terdapat apa-apa perkara di dalam perjanjian tersebut yang anda tidak faham, anda berhak untuk bertanya kepada pemaju atau peguam yang dicadangkan untuk menerangkan segala isi terkandung dalam perjanjian berkenaan.

🏠 Harga jual beli yang dipersetujui,

🏠 Syarat-syarat kepada Perjanjian, samada tertakluk kepada sekatan kepentingan, rumah kos rendah, Pengesahan dari Pemaju.

🏠 Cara cara pembayaran harga jualbeli; tempoh masa

🏠 Lanjutan tempoh bayaran sekiranya pembeli gagal menjelaskan baki bayaran harga jual beli. Biasanya tempoh lanjutan adalah selama sebulan tertakluk kepada faedah lewat bayar yang boleh dikenakan oleh penjual kepada pembeli.

🏠 Butir-butir Hartanah

🏠 Tanggungjawab pihak pembeli dan penjual yang perlu di patuhi dalam perjanjian jual beli tersebut. (Tanggungjawab pihak-pihak yang lebih terperinci kena semak sendiri perjanjian jual beli anda)

🏠 Cara bagaimana pemilikan kosong diserahkan – dalam tempoh berapa hari pemilikan kosong perlu diserahkan oleh Penjual kepada Pembeli.

🏠 Penamatan perjanjian jual beli dan kesan penamatan.

🏠 Peruntukan berkenaan dengan pengambilan tanah oleh kerajaan. Kebiasaannya sekiranya hartanah tersebut ingin diambil oleh kerajaan maka perjanjian jual beli tersebut akan ditamatkan atas persetujuan kedua-dua pihak

🏠 Pastikan β€œPembiayaan” telah lulus.

#SaudagarHartanah

Leave a Reply

Your email address will not be published.