[PERJALANAN PROSES PINJAMAN LPPSA]

1. Perjanjian Jual Beli yang telah termeterai dan dimatikan setem 2. Jika harta masih terhutang, dapatkan dahulu Penyata Baki Hutang terkini bagi tempoh 6 bulan 3. Jika ada kebenaran pindahmilik dan gadaian, mohon dahulu kebenaran pindahmilik dan gadaian di pejabat tanah berkenaan 4. Jika melibatkan pengesahan pemaju bagi hakmilik induk, dptkan dahulu surat pengesahan pemaju …

[PERJALANAN PROSES PINJAMAN LPPSA] Read More »