Checklist Dokumen Yang Diperlukan Untuk Transaksi Jual Beli Hartanah

No photo description available.

Checklist dokumen yang diperlukan untuk transaksi Jual Beli Hartanah:-

1. Salinan Kad Pengenalan Penjual;
2. Salinan Kad Pengenalan Pembeli;
3. Salinan Perjanjian Jual Beli yang terdahulu;
4. Salinan Perjanjian Pembiayaan diantara Penjual dan Bank;
5. Salinan Geran;
6. Salinan Cukai Tanah terkini yang telah berbayar;
7. Salinan Cukai Pintu terkini yang telah berbayar;
8. Salinan Resit Penyelangaraan terkini yang telah berbayar;
9. Salinan Perjanjian Sewaan (sekiranya hartanah yang ingin di jual disewa kepada orang lain);
10. Senarai Lekapan dan Kelengkapan (“List of Fixtures and Fittings”); dan
11. Nombor Cukai Pendapatan dan Cawangan Servis.

Sila share. #sharing is caring.

#papancaturhartanah
#peguamhartanah

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *