Perbezaan Ejen Hartanah dan dan Perunding Hartanah

Ada yang tanya saya perbezaan Ejen Hartanah dan dan Perunding Hartanah.

Mungkin ini boleh jadi panduan bersama untuk yang ingin tahu dengan lebih lanjut.

Sebelum kita terlibat atau kata mudah menceburi bidang hartanah yang sangat mengujakan dan penuh dengan cabaran, 5 perkara penting yang kita perlu ambil tahu.

1. Perbezaan Real Estate Agent dan Real Estate Negotiator

Ejen Hartanah (REA)

REA adalah individu yang memperolehi lesen daripada Lembaga Penilai Pentafsir dan Ejen Hartanah (LPPEH) yang mempunyai kebenaran untuk menjalankan dan menguruskan proses jual beli, sewaan dan pajakan hartanah. REA boleh melantik 50 Perunding Hartanah (REN Real Estate Negotiator) untuk membantu beliau dalam perbagai aktiviti hartanah yang dinyatakan di atas.

Untuk menjadi REA mereka memerlukan kelayakan akademik dalam pengalaman. KPI dan kemahiran yang dibtetapkan oleh LPPEH/BOVEA.

 

Perunding Hartanah (REN)

Perunding Hartanah adalah individu yang dilantik atau bekerja untuk REA. Untuk melayakan seseorang menjadi REN mereka perlu menghadiri Kursus Pensijilan Perunding Hartanah (NCC Negotiator Certification Course) selama 2 hari yang dianjurkan oleh MIEA Malaysia Institute of Estate Agent. Kursus ini peserta akan diajar untuk memahami perkara yang berkaitan hartanah, undang-undang, akta dan piawai Industri.

Setelah mendapat sijil NCC, mereka boleh memohon untuk menyertai Agensi hartanah yang berdaftar dengan LPPEH. Agensi Hartanah akan mendaftarkan mengeluarkan surat lantikan dan mendaftarkan nama kita sebagai REN di LPPEH.

Setelah berjaya didaftarkan sebagai REN, kita akan mendapat REN tag. Secara rasminya kita boleh mewakili penjual, pemilik hartanah, pembeli hartanah dan penyewa untuk menguruskan transaksi hartanah.

2. Peraturan dan Undang-undang yang perlu dipatuhi oleh REN

Sebagai REN kita terikat dibawah kod tingkah laku dengan undang-undang dibawah Akta Penilai Pentafsiran dan Ejen Harta Tanah 1981 (Akta 242). Setiap REN yang melanggar undang-undang yang ditetapkan boleh diambil tindakan oleh LPPEH seperti penggantungan, pembatalan pendaftaran dan denda.

 

3. Memahami Skop kerja REN

REN boleh dilantik oleh pemilik hartanah atau pembeli hartanah untuk menguruskan proses jual, beli, sewa dan pajakan hartanah.

Biasanya REN akan membantu pemilik hartanah menguruskan proses jual beli, sewa dan pajakan hartanah.
REN akan melakukan marketing untuk mencari client yang berminat dengan hartanah yang sedang diuruskan.

Oleh kerana REN mempunyai hubungan yang baik dengan jurunilai, bank dan peguam. Biasanya REN akan menjadi advisor kepada penjual dan pembeli hartanah berkaitan harta pasaran, membantu pembeli mendapatkan pinjaman dan memperkenalkan peguam yang bertauliah untuk menguruskan proses jual beli.

 

4. Berapakah Caj yang dikenakan di atas perkhidmatan yang berikan

i. Caj maksimum yang boleh ambil adalah 3% dari jual beli hartanah. Perkara ini boleh dirujuk di Jadual Ketujuh (Peraturan 48).

Yuran ini mesti dipersetujui oleh Ejen Hartanah dan pelanggan.

ii. Untuk sewaan boleh rujuk jadual dibawah

Sewaan sehingga 3 tahun: 1.25 bulan sewa kasar
>3 tahun, sehingga 4 tahun: 1.5 bulan sewa kasar
>4 tahun, sehingga 5 tahun & >5 tahun: 1.75 bulan sewa kasar
>5 tahun (dengan opsyen pembaharuan): 1.75 bulan sewa kasar campur 0.25 bulan sewa untuk setiap tahun tambahan

 

5. Memilih Agensi Hartanah

Untuk menjadi REN, kita wajib mencari Agensi yang berdaftar dengan LPPEH dan mencari Agensi Hartanah yang mengendalikan kursus secara komprehensif. Ini sangat untuk untuk memastikan REN mampu berjaya sebagai Perunding Hartanah.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *